„SRBIJA PARK“ čine:

 1. Park istorije i geografije na Paliću (2022)
 2. Etno park (2023)

PARK ISTORIJE I GEOGRAFIJE

To je projekat društvenog značaja, ne manje lokalnog kao i nacionalnog karaktera. On je apsolutno jedinstven i interesantan za SVE uzrasne kategorije, za domaće ali i strane posetioce. 
Može svake godine da se unapređuje.
Ima obrazovnu, edukativnu, kulturnu, zabavnu funkciju.
Ima i komercijalnu funkciju.
Od značaja je za turističku ponudu Subotice, Palića, Vojvodine, Srbije.

To je Srbija u malom. Mnoštvo maketa različitog sadržaja: mostovi, spomenici, crkve, značajne kuće, karakteristični objekti, raritetni eksponati, statue i slično uz takozvane Aleje tematskog karaktera: aleja narodnih nošnji, manastira, arheo iskopina, istorijskih ličnosti ... popunit će oko 8.310 m2 prostora koji se nalazi uz glavni put kroz Palić (oba pravca vode na autoput Beograd – Budimpešta).  
Orijentaciono, jedan „prostor“ za jedan grad (opštinu) činit će (na 16-28 m2):

 • jedna maketa (spomenik, crkva, most, značajna kuća ili... izbor organizatora ili u dogovoru)
 • jedan bilbord sadržaja: panoramski snimak mesta, podaci o broju stanovnika, geografska širina i dužina, grb mesta, broj naselja
 • deset fotografija značajnih objekata iz tog mesta uz stazu koja vodi do makete
 • sitni eksponati koje će obezbediti turistička organizacija
 • ukrasno kamenje, bilje ...

Orijentaciono, Aleje će činiti:

 1. 8 nizova od po 20-30 tematskih fotosa dvostranih (nepromočivih) uz glavne staze veličine 1 m2 x 1 m2
 2. 8 „tunela“ sa po 40-50 tematskih fotosa

Komercijalni deo biće „sastavljen“ od suvenirnice, cafe bara, brze hrane i poslastičarnice.

Slični primeri u svetu su: Mini world, Mini Italia, Madurodam.

Novinski članak o Srbija parku
 

 

ETNO PARK

U ovom trenutku prostire se na oko 25.000 m2 sa narušenim objektima koji će se pretvoriti u letnje zanatske radionice (otvorenog i zatvorenog tipa), restoran sa nadstrešnicom, boravišni prostor, te mnoštvom borova, jela i drugih rastinja ali i čistine za mnogobrojne aktivnosti.
Izgradit će se ribnjak.
Izgradit će se bazen za kupanje.
Izgradit će se dečije igralište prema eko standardima.
Osim preuređenja postojećih objekata, u eko stilu izgradit će se (postaviti) drvene kuće (brnare) za smeštaj.
Programska orijentacija:
Osim razvijanja ekološke svesti o očuvanju prirode, cilj su jednodnevne, dvodnevne i nedeljne organizovane posete SVIH UZRASNIH KATEGORIJA. Zato i jesu planirane:
AKTIVNOSTI

 • radionice sa decom i mladima
 • organizacija izleta na Ludaško jezero, ZOO vrt, Selevenjsku šumu, Aqua park...
 • savladavanje izviđačkih veština i veština za život u prirodi
 • sportsko pecanje
 • kulinarske veštine
 • osnove slikarstva

poseban akcenat stavljat će se na STRUČNE KURSEVE - stvarno stare zanate:

 • programi od vune: ručna izrada lutkica, predmeta i kostima od ovčije vune (tehnika pustovanja i tkanja)
 • drveni program: izrada igračaka od kvalitetnog drva bukve, oraha, kruške, lipe i višnje. Koriste se eko lak i boje bezbedne za decu kao i rekviziti za igrališta
 • dodatni programi izrade proizvoda od gline... pletenje korpi ....

Prostor etno parka